Over Navenue

De naam Navenue verwijst naar:

  1. Nieuwe manieren/wegen om een sociaal probleem aan te pakken en te tackelen…
  2. Nieuwe (ontmoetings)plekken om bijzondere mensen te spreken over de bijzondere dingen die zij doen of weten…
  3. Het klinkt als “never knew” wat staat voor “nooit geweten”, het ontdekken van dingen die al wel bestaan maar zo zeldzaam voorkomen dat je het nog niet eerder bent tegengekomen. Het brengt je in verwondering, een uitstekende modus vlak voor een creatief proces!


De missie van Navenue

Het uitgangspunt van Navenue is dat er voor ieder (sociaal) probleem al personen bestaan die het hebben opgelost. In het algemeen laten we ons meestal leiden door de P5 t/m P95 van de s-curve, de overgrote meerderheid. De >P95 is eigenlijk veel interessanter: Zij doen iets bijzonder goed, vaak tegen de verwachtingen in. Hoe lukt hen dit?

Als positief onderzoek- en ontwerpbureau zijn we ervan overtuigd dat mensen creatieve wezens zijn die in staat zijn om te blijven vernieuwen en hun situatie verbeteren. Bepaalde mensen lukt dat eerder omdat voor hen het probleem crucialer is, de omgevingsfactoren hen voeden en hun opvoeding, skills en ervaringen zo aansluiten, dat zij iets weten te ontdekken wat werkt. Door hen te vinden werk je efficiënt, krijg je ‘proof of concept’ en kun je deze bijzondere mensen (en hun omgeving) eer geven voor hun vindingrijkheid en vaardigheden.

Bij ontdekking van de key-elements die zorgen voor het oplossen van een probleem, ontstaat de taak om dit te vertalen in een manier de bevinding zo te verspreiden dat het voor iedereen toegankelijk wordt. De experts heb je al ontmoet, zij kunnen bij de schaalvergroting uitstekend een rol spelen. Immers zo komt de oplossing vanuit de groep zelf, in plaats van dat men deze opgelegd krijgt. Bewijs op basis van grote aantallen kan vervolgens verzameld worden door middel van een effectstudie.

Brainstorming


Navenue staat voor:

  • Inhoud, kwaliteit en de vertaling van theorie naar praktische toepasbaarheid… We hanteren een frisse nieuwe aanpak in kwalitatief onderzoek, bevlogen, actueel en snel toepasbaar.
  • De vindingrijkheid van mensen is het uitgangspunt. We kunnen het beste uit mensen halen door met aandacht naar hen te luisteren.
  • De aanpak focust op het met elkaar oplossen van problemen (gezamenlijk met de doelgroep als eigenaar).
  • Het leggen van duurzame verbindingen met de mensen waar het onderzoek om draait vinden we belangrijk, door makkelijk benaderbaar, open en sociaal te zijn.
  • Creativiteit hoort bij mensen, is essentieel voor het oplossen van problemen: In de onderzoeksfase betekent het je openstellen en ontvankelijk zijn voor nieuwe inzichten, in de designfase betekent het ‘het bestaande’ loslaten en nieuwe verbindingen maken.


> Contact opnemen met Navenue

> Nieuwsberichten van Navenue