Werkwijze

Wat is bijzonder aan de werkwijze van Navenue?

  1. Positief onderzoek: We gaan op zoek naar wat werkt, in eerste instantie ongeacht de aantallen. Dat iets werkt voor een kleine groep is interessant genoeg, vervolgens gaan we uitzoeken (met aantallen) waar het precies aan ligt dat iets werkt en kunnen we effectiviteit meten om te zien hoe waardevol een bevinding is voor de grote aantallen. We zijn gemotiveerd op zoek naar inhoud, bij die personen die door data aangegeven worden als de in positieve zin bijzondere groep.

Positief onderzoek

  1. Verbonden en aandachtig: Om objectief te kunnen observeren is enige vorm van afstand gewenst, maar om echt te kunnen begrijpen wat iets betekent voor een persoon moet je het bijna wel zelf ervaren.
    In kwalitatief onderzoek is de betrokkenheid, de vaardigheid tot het maken van ‘rapport’ en contact met je doelgroep essentieel. Ga maar na, je deelt jouw eigen belevingswereld alleen met iemand als je die vertrouwt of als je kunt verwachten dat de reactie oprecht is.
    Navenue legt graag duurzame connecties met de deelnemende personen. Zo halen we diep waardevolle data boven water en kunnen we het onderzoek gezamenlijk een praktisch vervolg in de praktijk geven.
    1. Creatief: Navenue doet niet alleen het onderzoek, maar ook de creatieve stappen erna, samen met de experts uit het onderzoek en andere externe partijen.

We ontwerpen grafisch materiaal wat de resultaten op begrijpelijke wijze weergeeft. We begeleiden creatieve sessies waarin we onderzoeksresultaten als input gebruiken om vervolgens te brainstormen over mogelijkheden voor schaalvergroting of verspreiding, en denken mee bij het ontwerp van interventies die gebaseerd worden op de onderzoeksresultaten.
Een ontwerpproces bestaat gebruikelijk uit een analyse- en onderzoeksfase gevolgd door een idee- en conceptfase voor het oplossen van een probleem. We doen dit volgens ontwerpmethodieken (zoals co-design), en graag in samenwerking met uw organisatie en de doelgroep zelf!

Origami

  1. Alle actoren zijn welkom: Een persoon kan alleen dat veranderen waar hij invloed op hebt. Dit houdt in dat als je op zoek bent naar oplossingen binnen de doelgroep, dat je je moet afvragen wie de controle heeft over hetgeen dat je ontdekt. Is het daadwerkelijk de doelgroep zelf, zijn het andere actoren in de omgeving van de doelgroep? Of is het een samenwerking? Zo ja, dan dienen alle actoren betrokken te worden bij het project. Dit houdt in dat Navenue ook bij doelgroeponderzoek kijkt naar het grote plaatje en dat iedereen welkom is in het creatieve proces om een sociaal probleem gezamenlijk aan te pakken.
  1. We zijn fan van het nieuwe werken, wat volgens ons de toekomst is. Dit houdt in dat we zeer flexibel zijn qua werktijden, werkplekken, en met wie we samenwerken per project. We werken graag samen met zelfstandigen van verschillende disciplines, die zeer gemotiveerd zijn om originaliteit en kwaliteit te leveren!


> Meer lezen over Navenue